Bc. Miroslava Vondrušová

Diplomová práce

Podnikatelský plán na rozšíření podniku

Business plan for the enterprise enlargement
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Podnikatelský plán na rozšíření podniku“ je zpracování konkrétního plánu na rozšíření balneo provozu v hotelu Zlatá hvězda v Třeboni. V první části je provedena rešerše odborné literatury vztahující se k tématu.V další části pak následuje charakteristika podniku a záměru včetně návrhu na rozšíření, analýza trhu, finanční plán a finanční analýza předmětného záměru. Závěrem …více
Abstract:
The goal of thesis „Business plan for the enterprise enlargement“ is the formulation of a business plan with the aim of enlargement of wellness centre of Zlata hvezda hotel in Třeboň. In the fist part, the bibliographic search is done. The next part is focused on company characteristics, business plan feature including enlargement proposal, market analysis, financial plan and financial analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Šot

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta