Bc. Filip Hrbáček, Ph.D.

Diplomová práce

Vliv atmosférických faktorů na sezónní variabilitu půdní vlhkosti na ostrově Jamese Rosse, Antarktida

The effects of atmospheric factors on seasonal variability of the soil moisture on James Ross Island, Antarctica
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá studiem objemové půdní vlhkosti a její závislosti na vybraných meteorologických prvcích v období únor 2010 až únor 2013 na stanicích Johnson Mesa (340 m n. m.) a J. G. Mendela (10 m n. m.) na ostrově Jamese Rosse v maritimní Antarktidě. Na základě změn v režimu objemové půdní vlhkosti byly vymezeny letní sezóny charakteristické táním činné vrstvy. Jejich délka se v období …více
Abstract:
This master´s thesis is concerned with the study of volumetric water content and its dependence on selected meteorological elements during the period from February 2010 until February 2013 at Johnson Mesa (340 metres above sea level) and Johan Gregor Mendel (10 m a.s.l.) weather stations on James Ross Island in maritime Antarctica. On the basis of difference in volumetric water content regime, summer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta