Bc. Filip Hrbáček, Ph.D.

Master's thesis

Vliv atmosférických faktorů na sezónní variabilitu půdní vlhkosti na ostrově Jamese Rosse, Antarktida

The effects of atmospheric factors on seasonal variability of the soil moisture on James Ross Island, Antarctica
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá studiem objemové půdní vlhkosti a její závislosti na vybraných meteorologických prvcích v období únor 2010 až únor 2013 na stanicích Johnson Mesa (340 m n. m.) a J. G. Mendela (10 m n. m.) na ostrově Jamese Rosse v maritimní Antarktidě. Na základě změn v režimu objemové půdní vlhkosti byly vymezeny letní sezóny charakteristické táním činné vrstvy. Jejich délka se v období …more
Abstract:
This master´s thesis is concerned with the study of volumetric water content and its dependence on selected meteorological elements during the period from February 2010 until February 2013 at Johnson Mesa (340 metres above sea level) and Johan Gregor Mendel (10 m a.s.l.) weather stations on James Ross Island in maritime Antarctica. On the basis of difference in volumetric water content regime, summer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta