Bc. Lucie KOKEŠOVÁ

Master's thesis

Zpracovatelský průmysl ve venkovských zázemích starých průmyslových regionů

Manufacturing in rural hinterlands of the old industrial regions
Abstract:
Staré průmyslové regiony představují diverzifikované průmyslové regiony s výraznou specializací na těžký průmysl. V důsledku celospolečenské transformace, která zasáhla střední a východní Evropu po roce 1989, byly staré průmyslové regiony postiženy poklesem výkonnosti regionálních ekonomik a zastaralostí svých klíčových struktur a odvětví. Z výše uvedených důvodů staré průmyslové regiony čelí transformačním …more
Abstract:
The old industrial regions are diversified industrial regions with a strong specialization in the heavy industry. Because of the social transformation that hit Central and Eastern Europe after 1989, the old industrial regions were affected by a decline in the performance of regional economies and the obsolescence of their key structures and sectors. For the reasons above, the old industrial regions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2019
  • Supervisor: RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOKEŠOVÁ, Lucie. Zpracovatelský průmysl ve venkovských zázemích starých průmyslových regionů. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta