Bc. Petr Staněk

Diplomová práce

Motivace k formálnímu vzdělávání dospělých

The motivation for the adult formal education
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na téma motivace k formálnímu vzdělávání dospělých. V teoretické části práce, kterou považuji za hlavní, vnímám pojem motivace nejprve z pohledu vnitřních aspektů v rovině osobnosti. Vycházím z humanisticky orientovaných přístupů psychologie a personalistické pedagogiky zaměřené na člověka. U vnějších aspektů motivace tvoří myšlenkový rámec rozmanité teoretické …více
Abstract:
In my diploma thesis I focus on the topic of the motivation for the adult formal education. In the theoretical part, which I regard as the main part of my thesis, I deal with the concept of motivation from the perspective of the internal aspects of personality. My work stems here form the humanistic approaches in psychology, as well as from the personalistic pedagogy, which is centered on a human being …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta