Mgr. Eliška Žilinská

Bakalářská práce

Mýty a fakta o barokní fuze

Myths and Facts about Baroque Fugue
Anotace:
Předmětem bakalářské práce Mýty a fakta o barokní fuze je analýza fug Dobře temperovaného klavíru Johanna Sebastiana Bacha. Práce je rozdělena na dvě části – teoretická část a praktická část. V teoretické části je uveden stručný popis a náležitosti barokní fugy, praktická část je pak zcela věnována analýze těchto fug a následně porovnávána s poznatky odborné literatury řešící tuto problematiku. Závěr …více
Abstract:
The main objective of the thesis Myths and Facts about Baroque Fugue is an analysis of the fugues of Johann Sebastian Bach´s Well - Tempered Clavier. The thesis is divided into two parts – the theoretical part and the practical part. In the theoretical part there is a brief description and particulars of the baroque fugue, the practical part is entirely devoted to the analysis of these fugues and then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
  • Oponent: prof. Michal Košut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy