Ondřej Vaško

Bachelor's thesis

Finanční krize, její příčiny a důsledky pro podnikání ve vybraném sektoru ekonomiky

Financial crisis, its causes and consequences on business in a selected part of economy
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je finanční krize, její příčiny a důsledky pro podnikání ve vybraném sektoru ekonomiky, kterým je bankovnictví. Práce se zaměřuje a popisuje poslední ekonomickou krizi, která postihla svět. Jsou v ní analyzovány příčiny vzniku krize ve Spojených státech amerických, kterými byly zejména špatné hypotéky a moderní složité finanční instrumenty. Dále je zde podrobně analyzována …more
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is financial crisis, its causes and consequences in business in a particular field of economy which is banking. The thesis focuses on the last financial crisis which affected the world. It analyses the causes of the crisis in the United States of America which were especially subprime mortgages and modern difficult financial instruments. The causes of european debt …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016
Accessible from:: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vaško, Ondřej. Finanční krize, její příčiny a důsledky pro podnikání ve vybraném sektoru ekonomiky. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technical University of Liberec

Faculty of Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Administration