Bc. David Veselý

Diplomová práce

Vývoj na akciových, realitních a komoditních trzích během finanční krize

Development in stock, real estate and commodity markets during the financial crisis
Anotace:
Cílem diplomové práce „Vývoj na akciových, realitních a komoditních trzích během finanční krize“ je prošetřit vzájemnou závislost akciových, realitních a komoditních trhů mezi sebou samými, a to jak před začátkem finanční krize, během jejího trvání, tak i po jejím skončení. Diplomová práce se v úvodní části zaměřuje na jednotlivé trhy a jejich charakteristiku. Následně jsou podrobně rozebrány důvody …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis “Development in stock, real estate and commodity markets during the financial crisis” is to explore the mutual dependency between stock, real estate and commodity markets, both before the beginning of the financial crisis, during the crisis and after the crisis. In the introductory part, the diploma thesis is focused on the individual markets and their characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní