Quoc Tuan Nguyen

Bachelor's thesis

Využití softwarových nástrojů pro řízení firemních procesů

The use of software products for controlling enterprise processes
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Využití softwarových nástrojů pro řízení firemních procesů“ je popis makra vytvořeného pomocí jazyka Visual Basic v programu Microsoft Excel na zlepšení části procesu. Práce se skládá z těchto částí: popis vybraného procesu, analýza současného stavu a identifikace kořenového problému, návrh řešení – vytvoření makra a jeho popis, analýza výhod řešení a splnění účelu.
Abstract:
The subject of the bachelor‘s thesis „Use of software tools for controlling enterprise processes“ is to describe a macro script created in Visual Basic using Microsoft Excel software for process improvement. The thesis consists of following parts: description of process, analysis of the current situation, identification of root cause, the suggestion of solution – macro creation, advantage and purpose …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2019
  • Supervisor: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
  • Reader: Ing. Pavel Hembera

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta