Filip GELA

Bakalářská práce

E-learning pro řešení rovnic a nerovnic

E-learning in solving equations and inequations.
Anotace:
Práce je zaměřena na vyhledání a následné porovnání dostupných e-learningových pomůcek pro výuku matematiky pro informatiky. Výsledky hledání jsou porovnávány dle daných kritérií. Těmito kritérii se myslí využitelnost pomůcek k výuce na Katedře informatiky a počítačů na Ostravské univerzitě. Cílem bakalářské práce je vytvořit kurz pro výuku daného tématu v prostředí Moodle pro studenty jak prezenční …více
Abstract:
The thesis is focused on finding and comparison of available e-learning tools for teaching mathematics for computer science. Search results are compared according to given criteria. These criteria are their applicability for teaching at the Department of Computer Science at the University of Ostrava. The aim of this work is to develop a course teaching the topic in Moodle environment. The course is …více
 

Klíčová slova

e-learning rovnice nerovnice Moodle
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ivan Křivý, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GELA, Filip. E-learning pro řešení rovnic a nerovnic. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta