Ing. Ondřej Melichar

Diplomová práce

Tvorba výukových materiálů v LMS Moodle

Creation of Educational Materials in LMS Moodle
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na systém pro řízení výuky zvaný Moodle. Teoretická část práce vysvětluje pojmy jako e-learning, systém pro řízení výuky, LMS a další. Hovoří o nich z hlediska historie, využití v pedagogice a zmiňuje jejich funkcionalitu. V rámci možného porovnání s LMS Moodle jsou zde představeni hlavní zástupci systémů pro řízení výuky. V souvislosti s aplikační částí je v teoretické …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on a learning management system called Moodle. The theoretical part of the thesis explains the terms like e-learning, Learning management system, LMS and so on. It mentions them in relation with history, pedagogical usage and describes its functionality. In terms of possible comparation of LMS Moodle, main learning management systems are introduced as well. In relation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2021
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karel Picka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta