Marek Jaroš

Diplomová práce

Senzorická analýza piva

Sensory Analysis of Beer
Anotace:
Diplomová práce se zabývá senzorickou analýzou piva. Cílem práce je na základě senzorické analýzy atributů piva zjistit vnímání spotřebitelů na různé značky českých piv a jaké faktory spotřebitele ovlivňují při koupi piva. Dílčím cílem je navrhnout doporučení pro výrobce a distributory těchto značek piv. K senzorickému testování byly zvoleny čtyři vzorky piva různých výrobců – konkrétně pivo Pilsner …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the sensory analysis of beer. The aim of the thesis is based on the sensory attributes of beer to determinate the perception of consumers on the different types of Czech beer and which factors affect consumers during beer purchasing process. Other aim is to propose recommendations for producers and distributors of beer focused on Czech market. Four samples of beer were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2021
  • Vedoucí: Markéta Zajarošová
  • Oponent: Aleš Kubíček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava