Theses 

Etika reklamní komunikace v ČR a v zahraničí – Martina MÜLLEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností

Martina MÜLLEROVÁ

Bakalářská práce

Etika reklamní komunikace v ČR a v zahraničí

Etics of advertising communication in the CR and abroad

Anotace: Bakalářská práce nesoucí název "Etika reklamní komunikace v ČR a v zahraničí" zkoumá a srovnává etičnost v reklamě u nás a v zemi Evropské Unie. První část práce teoreticky charakterizuje reklamu, etiku a jejich vliv nejen v marketingu. Druhý okruh práce vymezuje reklamu pomocí regulací a omezení včetně legislativního. V další časti je popisováno reklamní prostředí v České republice a republice Německé. Praktická část staví na zpracování výzkumu prováděného formou focus group na 2 cílových skupinách populace obou zemí. Získané informace a názory (nejen) na etiku v reklamě shrnuje Závěr. Výsledky výzkumu je možné použít pro potencionální kvantitativní výzkum.

Abstract: This work called "Ethics of advertising communication in the Czech Republic and abroad" compares ethics in advertising in our country and in the European Union. In the first part, the advertising, ethics and theirs influence not only in the marketing are characterized in the theory. In the second part of this work defines the advertising by regulations and restrictions, including legislative. Next part deals with description of advertising environment in the Czech Republic and the Germany. The practical part is based on research that has been created by form a focus group on two target groups of the population of both countries. Obtained information and opinions (not only) on ethics in advertising are summarized in the Conclusion. The research results can be used for potential quantitative research.

Klíčová slova: etika, reklama, etika v mezinárodním kontextu

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
  • Identifikátor: 42142

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Julie Brožová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42142 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

Jak správně citovat práci

MÜLLEROVÁ, Martina. Etika reklamní komunikace v ČR a v zahraničí. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz