Bc. Slováčková Slováčková

Master's thesis

Vysoká citlivost jako osobnostní rys

High Sensitivity as a Personality Trait
Anotácia:
O vysoké citlivosti se v posledních letech hojně píše v populárních článcích a publikacích, nicméně za posledních 25 let od doby, co Elaine Aronová přišla s pojmem „Vysoce citlivá osoba“, proběhlo i spoustu výzkumů a studií na akademické půdě. Aronová vnímá vysokou citlivost jako osobnostní rys. V minulosti byla vysoká citlivost spojována se škálami neuroticismus a extraverze zjišťované pomocí dotazníku …viac
Abstract:
High Sensitivity has been widely reported in popular articles and publications in recent years, but over the last 25 years, since Elaine Aron came up with the term "Highly Sensitive Person," there has been a lot of research. Aron perceives high sensitivity as a personality trait. In the past, high sensitivity has been associated with neuroticism and extraversion measured through the NEO-FFI questionnaire …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2022
  • Vedúci: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta