Mgr. et Mgr. Michal Havelka

Bakalářská práce

Způsoby ověřování autenticity aDNA u výzkumů historického kosterního materiálu.

Authentication of aDNA of historical skeletal matherial.
Anotace:
Výzkumy zabývající se aDNA v současné době napomáhají řešit nezodpovězené otázky evoluce a genetiky populací. Jelikož je aDNA značně degradovaná a fragmentovaná, je také náchylná ke kontaminaci cizorodou, současnou DNA, což má za následek diskreditaci výsledků získaných ze studií aDNA. Z tohoto důvodu je nutné při analýze aDNA současně ověřit autenticitu získaného produktu. V bakalářské práci "Způsoby …více
Abstract:
Reasearches dealing with aDNA are currently helping to solve unexplained mysteries in the scientific field of evolution and population genetics. Because aDNA is significantly degraded and fragmented, it is also prone to contamination by exogenous, modern DNA, resulting in the discrediting of the results obtained from aDNA studies. Because of this it is necessary to verify the authenticity of the product …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta