Jan Holek

Diplomová práce

Uživatelské testování internetového bankovnictví vybraných bank

User Testing of Internet Banking for Selected Banks
Anotace:
Diplomová práce "Uživatelské testování internetového bankovnictví vybraných bank" se zabývá testováním internetového a mobilního bankovnictví ČSOB a Komerční banky a následnými úpravami testovaných rozhraní elektronického bankovnictví za účelem snazšího zpřístupnění uživatelům. Tato práce je rozdělena do dvou částí. První je zaměřena za nabytí základních teoretických poznatků z oblasti bankovnictví …více
Abstract:
The diploma thesis "User Testing of Internet Banking for Selected Banks" deals with the testing of Internet and mobile banking of ČSOB and Komerční banka and the subsequent modifications of the tested electronic banking interface for the purpose of easier access for users. This thesis is divided into two parts. The first is focused on acquiring of basic theoretical knowledge of banking, internet marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Vojtěch Klézl
  • Oponent: Adéla Mrázková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava