Kamila PETROVÁ

Bakalářská práce

Případová konference - nástroj využívaný orgánem sociálně-právní ochrany dětí v Litoměřicích

Children Protection Case Conference - a tool used by the Office of Social and Legal Protection of Children in Litoměřice
Anotace:
Bakalářská práce nesoucí název Případová konference - nástroj využívaný orgánem sociálně-právní ochrany dětí v Litoměřicích se zabývá tématem případových konferencí jako nástrojem využívaným při sociální práci s rodinou. Cílem práce je zjistit, jaký přínos mělo a jaké změny přineslo pořádání případové konference v rodinách, kde byl tento nástroj využit a to z pohledu sociálních pracovnic orgánu sociálně …více
Abstract:
Bachelor thesis entitled "Children Protection Case Conference - a tool used by the Office of Social and Legal Protection of Children in Litoměřice" deals with the topic of case conferences as an instrument used in social work with the family. The aim of the work is to find out what benefit it had and what changes brought the organization of a child protection case conference in families, where this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alexandra Petrů

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETROVÁ, Kamila. Případová konference - nástroj využívaný orgánem sociálně-právní ochrany dětí v Litoměřicích. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická