Bc. Michaela Gallová

Bakalářská práce

Teorie oceňování podniku + ocenění vybraného podniku

Theory of Company Evaluation + Actual Company Evaluation
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o ocenění podniku. Pokusím se zde popsat a charakterizovat ocenění podniku jako takového teoreticky, včetně praktického postupu jednotlivých metod a výpočtů. Nedílnou součástí této práce jsou praktické části, na kterých aplikuji metody a postupy oceňování nemovitostí a podniku. Proto, abych mohla stanovit co nejpřesnější hodnoty nemovitostí, musela jsem provést i analýzu …více
Abstract:
This bachelor work deals with the evaluation of a company. I will try to describe and define the company evaluation here theoretically, including the practical process for each method and calculation. Integral parts of this work are the practical parts where I apply methods and processes of evaluation of real estate and evaluation of company. To determine the most accurate value of real estate I had …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Heřman, CSc.
  • Oponent: Ing. Olga Horová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS