Bc. Petr Duda, Ph.D.

Master's thesis

Kartografická vizualizace hluku.

Cartographic Vizualisation of Noise.
Abstract:
Tato diplomová práce zpracovává téma kartografické vizualizace v souvislosti se specifiky strategického hlukového mapování. Obsahuje úvod do hlukové problematiky, rešerši přístupů k hluku v oblasti legislativní, kartografické, evropské mapové tvorby a uvádí přehled zdrojů pro vizualizaci hluku v České republice. Stěžejní částí je koncepce a vytvoření vlastní digitální mapy hlukového zatížení v lokalitě …more
Abstract:
Submitted diploma thesis elaborates the subject “Cartographic visualization of noise” with the specifics of the strategic noise mapping. It covers an introduction to the issue of noise, a background research of approaches to the noise in the legislative, cartographic and European mapping field, and mentions the resources of noise visualization. The conception and creation of digital noise map in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2009
  • Supervisor: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics