Bc. Petr Duda, Ph.D.

Master's thesis

Kartografická vizualizace hluku.

Cartographic Vizualisation of Noise.
Anotácia:
Tato diplomová práce zpracovává téma kartografické vizualizace v souvislosti se specifiky strategického hlukového mapování. Obsahuje úvod do hlukové problematiky, rešerši přístupů k hluku v oblasti legislativní, kartografické, evropské mapové tvorby a uvádí přehled zdrojů pro vizualizaci hluku v České republice. Stěžejní částí je koncepce a vytvoření vlastní digitální mapy hlukového zatížení v lokalitě …viac
Abstract:
Submitted diploma thesis elaborates the subject “Cartographic visualization of noise” with the specifics of the strategic noise mapping. It covers an introduction to the issue of noise, a background research of approaches to the noise in the legislative, cartographic and European mapping field, and mentions the resources of noise visualization. The conception and creation of digital noise map in the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedúci: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics