Bc. Šárka Divoká

Master's thesis

Product placement - právní úprava a jeho místo v marketingové komunikaci

Product placement - legislation and its place in marketing communications
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Product placement - právní úprava a jeho místo v marketingové komunikaci“ je analýza komunikačního mixu, vysvětlení a právní úprava pojmu product placement. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku nástrojů marketingové komunikace, vysvětlení, formy a právní úprava product placementu. Praktická část se zabývá porušení právních předpisů v České republice a EU, novými …more
Abstract:
The subjekt of the work „Product placement – legislation and its place in marketing communications“ is an analysis of communications mix, explanation and legislativ of the concept product placement. The theoretic part of the work is focused on characteristics marketing communication tools, explanation, forms and legislation product placement. The practical part deals with infringements in the Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Eva Kadlecová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní