Ing. Nikola Koderová

Bakalářská práce

Product placement v českém prostředí

Product placement in Czech area
Anotace:
Tématem bakalářské práce je product placement v českém prostředí. Teoretická část se zabývá základními vlastnostmi product placementu, jeho historií, právní úpravou, výhodami a nevýhodami, využití, ale také srovnáním české a americké tvorby. Praktická část obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření, které je věnováno product placementu v českém prostředí. Praktická část dále obsahuje analýzu zastoupených …více
Abstract:
Theme of bachelor thesis is product placement in the Czech area. The theoretical part deals the basic features of product placement and also history, legislation, advantages and disadvantages, usage of product placement and also comparing Czech and American production. The practical part include survey about product placement in the Czech area. Furthermore practical part include analysis represented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jana Matúšová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní