Bc. Kateřina Horná

Diplomová práce

Product placement v českých filmech - významný zdroj jejich financování

Product placement in Czech movies and their important financial source
Anotace:
Tato práce se zabývá oblastí product placementu. Konkrétně se zaměřuje na české filmy a jejich financování. První část práce je teoretická. Je koncipována tak, aby zcela neinformovanému člověku podala přesný náhled na problematiku marketingu. V závěru teoretické části se již zaměřuje na pojem product placement. V analytické části je poté přiblížen product placement v českých podmínkách. Je zde uvedena …více
Abstract:
This work is concerned with the product placement. Specifically, it focuses on Czech films and their financing source. The first part is theoretical. It is designed to completely uninformed person filed an accurate preview of the marketing problems. In conclusion, the theoretical part is focused on the concept of product placement. The analytical part is about product placement in the Czech conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace