Simona Filipová

Bakalářská práce

Brand management

Brand Management
Anotace:
Teoretická část bakalářské práce na téma "Brand management" se bude zabývat nástroji pro strategické řízení značky. Pozornost bude věnována značce, její identitě a image, prvkům značky, hodnotě značky, právní ochraně značky a v neposlední řadě i metodám jejího oceňování. V praktické části budou aplikovány teoretické znalosti strategického řízení značky na vybranou společnost Vivantis a.s. Součástí …více
Abstract:
Theoretical part of thesis on the topic "Brand management" will deal with tools for strategic brand management ifself, specifically managements instruments. Next part will be devoted to brand, its identity, image, elements, value, legal protection and eventually to methods of valuation. In practical part will be applied knowledge of strategic brand management to the selected company Vivantis a.s. Part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Monika Harantová
  • Oponent: Marie Hesková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36282