Zuzana Kocourková

Bakalářská práce

Kongresové služby vybraných hotelů v Praze (srovnávací analýza)

Congress Services at Selected Hotels in Prague (Comparative Analysis)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá srovnávací analýzou kongresových služeb hotelů Grand Majestic Plaza a Orea Hotel Pyramida. Práce je rozdělena do 3. částí. V teoretické části se věnuje základním pojmům kongresových služeb, jejich historii a vývoji, přehledu typů kongresových akcí a zařízení. V závěru teoretické části je shrnut aktuální stav kongresového trhu v České republice. Analytická část je představením …více
Abstract:
Bachelor´s Thesis inquires into comparative analysis of congress services of hotels Grand Majestic Plaza and Orea Hotel Pyramida. It is divided in to three parts. The theory names fundamental concepts of congress services, follows its history and progress, looks at types of congress activities and organizations. The theory part concludes on current situation at congress market in Czech republic. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze