Mgr. Hana Nováková

Bakalářská práce

Foneticko-fonologická jazyková rovina u dětí v běžné mateřské škole a její rozvoj

The Phonetic-phonological Language Level by the Children in the Common Kindergarten and its Development
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou foneticko-fonologické jazykové roviny u předškolních dětí ve vybrané běžné mateřské škole. Práce se skládá ze tří hlavních kapitol, přičemž první dvě jsou teoretické a třetí je věnována samotnému výzkumnému šetření. Praktická část byla realizována v mateřské škole v Jihomoravském kraji. Šetření mělo kvalitativní charakter a zúčastnilo se ho celkem 47 předškolních …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on analysis of phonetic-phonological language level by the children in the selected common kindergarten. The thesis consists of three main chapters. The first two chapters are theoretical and the third chapter deals with research survey. The practical part of the thesis was realized in the kindergarten in South Moravian Region. The research had a qualitative character …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Imrichovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta