Bc. Adéla Vaňková

Diplomová práce

Foneticko-fonologická kompetence u žáků s narušenou komunikační schopností ve výuce anglického jazyka

Phonetic and Phonological Competence of Pupils with Impaired Communication Abilities in Learning English Language
Anotace:
Diplomová práce „Foneticko-fonologická kompetence u žáků s narušenou komunikační schopností ve výuce anglického jazyka“ se zabývá problematikou žáka s narušenou komunikační schopností ve výuce anglického jazyka. Práce se věnuje charakteristice žáka prvního stupně základní školy, definuje základní pojmy z oblasti komunikace a popisuje narušení komunikačních schopností ve sledované oblasti – dyslalii …více
Abstract:
Diploma thesis “Phonetic and Phonological Competence of Pupils with Impaired Communication Abilities in Learning English Language” deals with the questions of a pupil with impaired communication abilities in learning English language. The thesis characterizes a pupil at the first stage of a primary school, defines the basic concepts of communication and describes the impairment of communication abilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta