Bc. Pavlína Jirků

Bachelor's thesis

Samoregulace reklamy ve vztahu k dětskému publiku jako součást CSR vybrané firmy

Self-regulation of advertising to children audience as a Part of Corporate Social Responsibility of Chosen Company
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá společenskou odpovědností korporací (CSR) a jejím vlivem na regulaci marketingové komunikace, konkrétně reklamy a kampaní cílených na děti mladšího školního věku, tj. 6-12 let. V teoretické části nabízí uvedení do tématu CSR, jeho historie a náplně, a to jak v ČR, tak v globálním měřítku. Tato část se dále zaměřuje na problematiku podnikatelské etiky, dětské reklamy a možnosti …viac
Abstract:
This graduation bachelor work describes, how coprorate social responsibility (CSR) of corporations influences on marketing communication regulatios, especially on campaigns targeted on childern 6-12 years old. Theoretical part introduces the theme of CSR, its history and ideas on local and global level. This part continues on business ethics topic, followed by advertising on children and posibillities …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2010
  • Vedúci: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií