Ing. Vladimír Musil

Diplomová práce

Státní programy podpory malého a středního podnikání – dotace, subvence, pobídky

Goverment Schemes Supporting of Small and Medium Sized Entreprises - Subsidies and Incentives
Anotace:
Vzhledem k tématu mé diplomové práce „Státní programy podpory malého a středního podnikání – dotace, subvence, pobídky“ jsem analyzoval státní programy OPPP a investiční pobídky. První část práce je zaměřena na popis a analýzu malých a středních podniků v České republice a na možné podpory tohoto sektoru v ČR. V druhé, praktické části, jsem analyzoval podnikatelské prostředí v ČR SWOT analýzou a navrhl …více
Abstract:
Given the theme of my thesis "Goverment Schemes Supporting of Small and Medium Sized Entreprises – Subsidies and Incentives" I have analyzed the state OPPP programs and investment incentives. My work, I divided into two parts. The first, theoretical part, is focused on description and analysis of small and medium sized enterprises in the Czech Republic and to support the sector in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Tomáš Zetek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní