Bc. Štěpánka VÁVROVÁ

Diplomová práce

Analýza přínosů finančního auditu malých a středních podniků ČR

neuveden

Benefit analysis of Financial audit of Small and Medium-sized Entreprises in Czech Republic
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na problematiku finančního auditu. Teoretická část práce vymezuje podstatu a význam finančního auditu a charakterizuje související právní předpisy, které upravují výkon auditorské profese v ČR. Dále specifikuje podmínky, které ukládají povinnost ověření účetní závěrky nezávislým auditorem a následně popisuje proces finančního auditu malých a středních podniků včetně vymezení …více
Abstract:
This work is focused on the financial audit. The theoretical part defines the nature and importance of the financial audit and describes the related legislation governing the audit profession in the Czech Republic. Further it specifies the conditions which impose the audit of the financial statements by an independent auditor and describes the process of the financial audit of small and medium-sized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁVROVÁ, Štěpánka. Analýza přínosů finančního auditu malých a středních podniků ČR. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/