Lic. Marcela VILÍKOVÁ

Master's thesis

Problémy pečujících o seniora závislého na pomoci jiné fyzické osoby v domácím prostředí

Problems of people caring for the elderly who are dependent on the assistance of another person in the home environment
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá tématem domácí péče o seniory se zdravotním handicapem. Jejím cílem je identifikovat úskalí, která rodinnou péči doprovází v kontextu legislativy, poskytovatelů sociálních služeb a vzájemné interakce pečující osoby se seniorem a zjistit, zda současná nabídka podpory pečujícím je využívaná a dostatečná. Teoretický koncept této diplomové práce uvádí do prezentované problematiky …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with home care for seniors with disabilities. Its aim is to identify difficulties related to family care in the context of legislation, social services providers and mutual interaction of the caring person with the senior, and find out if the current offer of support to the caring is used and sufficient. The theoretical concept of this diploma thesis introduces the presented …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016
Zverejniť od: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D., Mgr. Martin Vylíčil, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VILÍKOVÁ, Marcela. Problémy pečujících o seniora závislého na pomoci jiné fyzické osoby v domácím prostředí. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses o5v9ov o5v9ov/2
23. 11. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.