Daniel Fedor

Bakalářská práce

Impact of Customer Satisfaction on Organisations´ Performance

Impact of Customer Satisfaction on Organisations´ Performance
Abstract:
The dissertation presents a rather interesting insight into issues of three different business areas. Firstly, it presents data management within an organisation. Secondly, it focuses on business strategy. More specifically, on how data are used for the purpose of the business strategy. The concept of business performance management as well as gap analysis is introduced. Regarding the last main area …více
Abstract:
Bakalářská práce poskytuje poměrně zajímavý náhled do problematiky tří odlišných oborů. Nejdříve je kladen důraz na práci s daty v podniku a na významnost informací v organizacích. Dále je pozornost zaměřena na obchodní strategii podniku. Konkrétně na to, jak jsou data používána pro potřeby obchodní strategie. V souvislosti s tím je prezentována koncepce Business Performance Management, stejně tak …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fedor, Daniel. Impact of Customer Satisfaction on Organisations´ Performance. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta