Mgr. Bc. Petr Jiřík

Bachelor's thesis

Vývoj právního zakotvení financování českých politických stran od roku 2001 a jeho praktické dopady

Legal Development of Czech Party Funding System since 2001 and its Practical Impact
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem právního zakotvení financování českých politických stran od roku 2001 a jeho praktickými dopady. V první části je stručně popsán obecný systém hospodaření politických stran. Důraz práce je následně kladen na popsání dopadů legislativních změn v České republice a nastínění možných vlivů a základních důvodů, které mohly mít s těmito změnami spojitost.
Abstract:
This thesis deals with the development of legal frame of Czech political parties funding since 2001 and with practical impact of that. In the first part general system of party funding is described. The main body of this thesis subsequently put emphasis on covering the impact of law amendments that deals with party funding and on possible influences and fundamental reasons that might be linked to these …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 1. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Vít Šimral, LL.B. (Hons)

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií