Ing. Maria Kiefer

Diplomová práce

Tvorba nízkonákladové komunikační kampaně

Designing a low cost communication campaign
Anotace:
Cílem této diplomové práce je tvorba nízkonákladové komunikační kampaně pro společnost Aprofitail s.r.o. Práce je rozdělená do dvou základních částí. V rámci teoretické části jsou vymezené pojmy tykající se integrované marketingové komunikace a nízkonákladové marketingové komunikace, a detailně rozebrán postup tvorby komunikační kampaně. Tím, že vybraná společnost je poskytovatelem služeb na B2B trhu …více
Abstract:
The goal of this thesis is the development of a low cost communication campaign for the company Aprofitail s.r.o. The thesis is divided into two main parts. The theoretical part defines terms relating to integrated marketing communication and low cost marketing communication, and analyses in detail the process of creating the communication campaign. As the chosen company is a service provider in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jitka Černá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta