Hana Kocurová

Master's thesis

Vliv pohybové aktivity a pohybové aktivity kombinované s redukční dietou na změny složení těla a klidový energetický výdej

The influence of the physical activity and the influence of the physical activity combined with reducing diet on the changes of the body composition and on the resting energetic expenditure
Abstract:
Cílem této diplomové práce je sledovat a srovnat vliv dvou rozdílných desetitýdenních intervenčních programů. První intervenční program obsahoval pouze nutriční změny a druhý kromě úpravy stravování zahrnoval předpis pohybové aktivity. Výzkum byl proveden na 22 ženách s obezitou nebo nadváhou ve věku 30-55 let. U obou programů došlo k výrazné redukci hmotnosti i sledovaných antropometrických ukazatelů …more
Abstract:
The aim of my diploma work is to investigate and compare the influence of two different ten-week weight loss programs. The first interventional program was based only on the improvement of the participants' eating habits. The second one included changes in the diet but also a prescription of physical activity (exercise training). The participants in the research were 22 obese or overweight women aged …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 9. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2008
  • Supervisor: Iva Klimešová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.