Bc. Violina Radeva

Bachelor's thesis

The Use and Impact of Advertising on Social Campaigns

The Use and Impact of Advertising on Social Campaigns
Abstract:
Tato práce se zabývá tím, jak reklamy ovlivňují sociální kampaně a jaký to má dopad na společnost. Potřeba sociální reklamní kampaně se objevuje tehdy, když potřebujeme ovlivnit velký počet lidí. Je potřeba motivovat konkrétní cílovou skupinu k vyvolání společensky významného chování. Cílem této práce je prozkoumat výzkumy v oblasti psychologie, sociologie a behaviorální vědy pro tvorbu reklamních …more
Abstract:
The thesis examines how advertising impacts social campaigns and how this effects on society. The need for social advertising occurs when society encounters a problem that affects the masses and motivates a particular target group to provoke socially significant behavior. The aim of this work is to inspect researches in the sphere of psychology, sociology, and behavioral science for the construction …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2020
  • Supervisor: MSc Mirela Moldoveanu
  • Reader: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication