Bc. Anzhelika Kuxenko

Diplomová práce

Segmentace trhu a analýza chování zákazníka

The market segmentation and customer behaviour analysis
Anotace:
Práce je věnována segmentaci trhu a analýze chování zákazníka. Cílem diplomové práce je provedení podrobné analýzy trhu s alkoholickými výrobky v Kazachstánu a spotřebitelského trhu s hlavním výstupem výzkumu – určením cílových segmentů pro propagaci a nabídku alkoholického výrobku značky Becherovka. Hypotéza č. 1: Becherovka jako alkoholický nápoj je známá, ale není příliš populární v Kazachstánu …více
Abstract:
The work is devoted to the segmentation and analysis of customer behavior. The aim of this thesis is a detailed analysis of the market for alcoholic products in Kazakhstan and consumer market with the main outcome of the research - identifying target segments for the promotion and marketing of alcoholic product brand Becherovka. Hypothesis. 1: Becherovka as an alcoholic beverage is known, but not too …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní