Bc. Martin Fabo

Diplomová práce

Analýza vývoje obchodní politiky českých bank od roku 1993

Analysis of the Development of the Business Policy of Czech Banks since 1993.
Abstract:
The diploma thesis is focused on determining the effectiveness of commercial policies of commercial banks and from the outputs of analyzes to evaluate and propose recommendations for changing the commercial policies of commercial banks. The diploma thesis is divided into 3 chapters. The first chapter focuses on the history and development of the banking sector and on innovations that are currently …více
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na zistenie efektívnosti obchodných politík komerčných bánk a z výstupov analýz zhodnotiť a navrhnúť odporúčania na zmenu obchodných politik komerčných bánk. Diplomová práca je rozdelená do 3 kapitol. Prvá kapitola je zameraná na históriu a vývoj bankového sektora a na inovácie, ktoré sa v súčasnosti využívajú v bankovníctve. Taktiež veľkú časť prvej kapitoly obsahuje teoretické …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Olga Ortová Šeflová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management