Bc. Ladislav Burgr

Bakalářská práce

Analýza open-source headless CMS a implementace řešení

Analysis of open-source headless CMS and solution implementation
Anotace:
Cílem bakalářské práce je seznámení s headless CMS v kontextu ostatních redakčních systémů, výběr a srovnání zástupců. V praktické části se využívá tohoto srovnání pro výběr vhodného CMS za účelem implementace aplikace na základě zadání. Následně je popsána samotná implementace. Výsledkem je funkční modul určený pro interní použití zadavatele.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to introduce headless CMS in the context of other content management systems, choice and comparison of representatives. The practical part uses this comparison to select a suitable CMS in order to implement an application based on the commission. Subsequently, the actual implementation is described. The result is a functional module for the internal use of the client …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2023
  • Vedoucí: prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Halmo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky