JUDr. Robert Krč, Ph.D.

Disertační práce

Zadávání veřejných zakázek a koncesí z pohledu správního práva hmotného a procesního, a to včetně návaznosti na legislativu Evropské unie; komparace správního a soudního přezkumu veřejných zakázek a koncesí z hlediska jejich efektivity

Awarding of public contracts and concessions from the Administrative Law and Administrative Procedure point of view, including European Union law, comparison of Administraditive Procedure and Judicial Procedure concerning review of public contracts and concessions from the point of their effectivity
Anotace:
Disertace se zabývá veřejnými zakázkámi a koncesemi V práce byly rozebrány následující okruhy problémů: definice zadavatele výjimky ze zákona o veřejných zakázkách použití jednacího řízení bez uveřejnění hodnotící kritéria přezkumné řízení
Abstract:
The paper deals with public contracs and concessions. The concerns the folowing topics: definition of contracting authority exemptions negotiated procesure without publication awarding criteria review procedure
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D., doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta