Bc. Pavel Solanský

Bachelor's thesis

Využití mikrofluidiky v metabolickém inženýrství

Application of microfluidics in metabolic engineering
Abstract:
Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část se věnuje metabolickému inženýrství a popisuje základní výpočetní a experimentální techniky využívané v tomto oboru. Detailněji je rozebrán postup vývoje umělé degradační dráhy 1,2,3-trichloropropanu. Druhá část je věnována mikrofluidice jakožto perspektivní technologii využitelné na poli metabolického inženýrství. Jsou zde popsány její výhody a limitace …more
Abstract:
The thesis is composed of two main parts. The first part deals with metabolic engineering and it describes basic computational and experimental techniques used in this field. A developement of an artificial degrading pathway of 1,2,3-trichloropropane is discussed in detail. The second part is focused on microfluidics as a perspective technology usable in the field of metabolic engineering. Its advanteges …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta