Pavel Pravda

Bakalářská práce

Inovativní návrh zabezpečení skladovacího objektu firmy Smarty.cz

Innovative design for the security of the storage facility of the company Smarty.cz
Anotace:
Tato bakalářská práce v teoretické části popisuje právní úpravu vlastnictví v České republice, kriminalitu a její prevenci a věnuje se způsobům zajištění ochrany objektů, včetně základního dělení a popisuje jednotlivé formy ochrany objektů. Praktická část popisuje firmu Smarty, kriminalitu v lokalitě, kde se firma nachází a její aktuální stav zabezpečení. Následně identifikuje rizika, analyzuje je …více
Abstract:
In the theoretical part, this bachelor's thesis describes the legal regulation of ownership in the Czech Republic, crime and its prevention, and deals with methods of ensuring the protection of objects, including the basic division and describes individual forms of object protection. The practical part describes the company Smarty, crime in the locality where the company is located and its current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2023
  • Vedoucí: Ing. Jana Pupíková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. David Přibyl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management / Bezpečnostní management