Bc. Tereza Prokešová

Bakalářská práce

Analýza corporate designu firmy Elektropřístroj, s.r.o.

Corporate design analysis of Elektropřístroj, Ltd.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem analýza corporate designu firmy Elektropřístroj, s.r.o. V teoretické části je rozebrán pojem corporate identity a všechny její subsystémy. Poté je práce zaměřena pouze na téma corporate design a na vše, co ho vytváří. Praktická část je tvořena SWOT analýzou současného corporate designu firmy Elektropřístroj, s.r.o. doplněnou dotazníkovým šetřením a osobním dotazováním …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of corporate design analysis of Elektropřístroj, Ltd. I analyze the term of the corporate identity and its subsystems in the theoretical part. Afterwards I only deal with the topic of corporate design and everything its created by. The practical part is made of the SWOT analysis of the current corporate design of Elektropřístroj, Ltd with survey and personal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Tereza Dvořáková
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní