Bc. Ivana Hvězdová, DiS.

Master's thesis

Aspekty ovlivňující osvojování dovedností u žáků s PAS

Aspects Influencing Skills Acquisition in Students with ASDs
Abstract:
Anotace Cílem diplomové práce je sumarizovat možné aspekty, které mohou mít vliv na schopnosti a dovednosti dětí s poruchami autistického spektra. Dále zjistit vliv zvukových elementů na získané dovednosti a dosaženou vývojovou úroveň u dětí s PAS. Teoretická část se věnuje charakteristice poruch autistického spektra, jejich historickému vývoji, etiologii a výskytu. Vystihuje symptomy PAS a popisuje …more
Abstract:
Annotation The aim of the Diploma Thesis is to summarize the possible aspects which may have a effect on the abilities and skills in children with autism spectrum disorders. Further it checks on the effect of sound elements acquired skills and achievement levels of development in children with ASDs. The theoretical part deals with the characteristics of autism spectrum disorders, their historical development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Jana Nováková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Special Education / Special Education