Jana Křístková

Bakalářská práce

Politický marketing v komunálních volbách 2010: případová studie Karviná

Political marketing in the municipal elections 2010: The Case study Karvina
Anotace:
Práce zkoumá vliv politického marketingu na volební výsledky komunálních voleb v Karviné v roce 2010. V první části se soustřeďuje na teorii politického marketingu, následuje vymezení komunálních voleb dle zákona a historický přehled volebních výsledků komunálních voleb v Karviné od vzniku samostatné České republiky v závislosti na celostátní politické situaci. Závěrečná kapitola pak již analyzuje …více
Abstract:
The thesis examines the influence of political marketing on the election results of municipal elections in Karvina in 2010. The first part focuses on the theory of political marketing. The next section defines municipal elections according to the law and presents the historic overview of the election results of local elections in Karviná since the foundation of Czech Republic, depending on the national …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: Vladimíra Dvořáková
  • Oponent: Petr Vymětal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27886