Jana Anna HOLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Ekologické a ekonomické zhodnocení revitalizované krajiny po těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku

Ecological and economic evaluation of revitalized landscape of Sokolov region after brown coal mining
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení ekologicky nejvhodnějšího způsobu revitalizace území po těžbě hnědého uhlí na příkladu vybraných lokalit Sokolovské pánve za použití netržních metod oceňování přírody, a to metody biotopového hodnocení (BVM) a metody hodnocení služeb ekosystémů (EWVM). První část práce popisuje problematiku oceňování přírody a aplikované metody hodnocení. V druhé části je krátce …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is evaluation of the most ecologically suitable way of the landscape restoration after brown coal mining in selected localities of the Sokolov Basin, using non-market valuation methods, by biotope valuation method (BVM) and energy-water-vegetation method (EWVM). The first part describes the problems of the valuation of nature and the applied valuation methods. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Seják, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLÍKOVÁ, Jana Anna. Ekologické a ekonomické zhodnocení revitalizované krajiny po těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí