Bc. Lenka Vyhnalíková

Bachelor's thesis

Péče o dítě: handicap dlouhodobě nezaměstnaných žen

Child care: the handicap of long-unemployed women
Abstract:
Bakalářská práce „Péče o dítě: handicap dlouhodobě nezaměstnaných žen“ se zabývá problematikou nezaměstnanosti dotýkající se specifické znevýhodněné skupiny na trhu práce, a to matek pečujících o děti předškolního a mladšího školního věku. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a empirické. Teoretickou část tvoří dvě kapitoly, které nám umožňují nahlédnout do světa nezaměstnanosti. Popisují jevy …more
Abstract:
The bachelor thesis „Child care: the handicap of long-unemployed women“ concentrates on problems of unemployment of the specific disadvantaged group in the labour market – mothers who take care of children of preschool age and younger school age. The work consists of theoretic and empiric part. The theoretic one contains two chapters in which we can look in the world of unemployment. They describe …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Klára Jelínková
  • Reader: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta