Bc. Jaroslav Tihlařík

Bachelor's thesis

Využití počítače pro přípravu výuky v distančních formách studia

The use of computers for teaching in distance forms of study
Abstract:
Bakalářská práce se snaží odpovědět na otázku jak vhodně a efektivně využít počítače pro přípravu výuky v distančních formách vzdělávání. Stručně popisuje co je to distanční vzdělávání, definuje jeho specifika a rozdíly oproti prezenčnímu studiu, popisuje jeho výhody a nevýhody. Dotýká se také problematiky motivace studentů distančního studia. Současně se snaží podat základní návod k přípravě výuky …more
Abstract:
Bachelor thesis seeks to answer the question of how to adequately and effectively use the computer to prepare lessons in the forms of distance education. Briefly describe what it is distance learning, defines the specifics and differences from the reference study , describes its advantages and disadvantages. It is about the issue of motivation of students of distance learning . It also aims to provide …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Jiří Strach, CSc.
  • Reader: Ing. Mgr. Jan Krejčí

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta