Theses 

Využití Drupal Commons v praxi: sociální podnikání a sociální sítě – Bc. Matej Sabo

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Matej Sabo

Diplomová práce

Využití Drupal Commons v praxi: sociální podnikání a sociální sítě

Drupal Commons in Practice: The Social Business and Social Network

Anotace: Diplomová práca sa zaoberá sociálnym webovým softvérom Drupal Commons. Na základe porovnania s inými podobnými nástrojmi sú vyvodené osobité vlastnosti tohoto webového rámca a tie využité pri vývoji spoločenského webového portálu pre potreby už jestvujúcich komunít okolo sebarozvojových a zážitkových podujatí. Súčasťou práce je zhodnotenie výsledkov nasadenia softvéru Drupal Commons pre túto oblasť.

Abstract: The work concerns with the social business software and social network sites on the example of the social business distribution of Drupal, Drupal Commons, a web content management framework developed by the open source community. Drupal Commons is compared to other similar solutions from the domain of social business software. From this comparison the specifics and advantages of Drupal Commons are derived and its strong points are used to design a social business platform for the existing communities around self-development and experience events. This social business and social network site is developed in cooperation with two centers of such communities, based on their real-life requirements and constraints. Finally, the benefits, contribution and future development of the resulting site are discussed.

Keywords: Drupal, Drupal Commons, social business, social business software, social network site, community portal, community

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Robert Kubáň

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 00:58, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz