Theses 

Česká republika a Evropská unie – Bc. Filip Sedláček

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Filip Sedláček

Bachelor's thesis

Česká republika a Evropská unie

Czech Republic and European Union

Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou cestovního ruchu a hotelnictví z pohledu členství ČR v EU. Dále rozebírá důležité faktory, které nejvíce ovlivňují cestovní ruch a zaměřuje se na porovnání cestovního ruchu v České republice, ve Slovenské republice a ve Spolkové republice Německo. Výstupem práce jsou návrhy, jak lépe zlepšit situace cestovního ruchu v České republice a zlepšení informovanosti občanů o podpoře projektů z Evropskéch fondů.

Abstract: The bachelor dissertation analyzes the tourism and hospitality from the perspective of EU membership. Further analyzes the important factors that most affect tourism and focuses on the comparison of tourism in the Czech Republic, the Slovak Republic and the Federal Republic of Germany. The output of work are suggestions on how to better improve the situation of tourism in the Czech Republic and raise citizens awareness on aid projects from European funds.

Keywords: cestovní ruch, Česká republika, Evropská unie, konkurenceschopnost, zaměstnanost, competitiveness, Czech Republic, employment, European Union, Tourism

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 20:48, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz